clwn.net
当前位置:首页 >> AnythingElsE怎么读 >>

AnythingElsE怎么读

it's anything else A-Ni-Ting-El-s

anything else的读音:英 [ˈeniθiŋ els] 美 [ˈɛniˌθɪŋ ɛls]。 重点词汇: 1、anything 英 [ˈeniθɪŋ] 美 [ˈɛniˌθɪŋ] pron.任何东西;(用于否定句、疑问句中以...

英文原文: anything else 英式音标: [ˈenɪθɪŋ] [els] 美式音标: [ˈɛnɪˈθɪŋ] [ɛls]

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com