clwn.net
当前位置:首页 >> 78乘以50的竖式计算 >>

78乘以50的竖式计算

除法竖式计算78÷5.2 解题思路:将被除数从高位起的每一位数进行除以除数运算,每次计算得到的商保留,余数加下一位数进行运算,依此顺序将被除数所以位数运算完毕,得到的商按顺序组合,余数为最后一次运算结果 解题过程:步骤一:因为除数不为整数,首先将除数化为整数为52; 被除数同时扩大同样的倍数为:780 步骤二:78÷52=1 余数为:26 步骤三:260÷52=5 余数为:0 根据以上计算步骤组合结果商为15 存疑请追问,满意请采纳

啦啦啊腊八,吧,啊

78*27=2106

78÷50 = 1.56能除尽,得到2位小数:

因题干条件不完整,不能正常作答.

78 Ⅹ78 一一

44乘以78的竖式计算44*78=3432

78乘78的竖式: 78 78(X------- 624546------6084

426*78=33228

342÷3=114; 1 1 4 3 3 4 2 3 4 3 1 2 1 2 0 验算: 1 1 4 * 3 . 3 4 2 804÷5=160…4; 1 6 0 5 8 0 4 5 3 0 3 0 4 2040÷6=240; 2 4 0 6 2 0 4 0 1 8 2 4 2 4 0 78*34=2652; 7 8 * 3 4 . 3 1 2 2 3 4 2 6 5 2 65*59=3835; 6 5 * 5 9 . 5 8 5 3 2 5 3 8 3 5 83*41=3403. 8 3 * 4 1 . 8 3 3 3 2 3 4 0 3

zhnq.net | acpcw.com | acpcw.com | famurui.com | rprt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com