clwn.net
当前位置:首页 >> 50道两位数乘以两位数的算式 ! >>

50道两位数乘以两位数的算式 !

口算练习 40×20= 60×70= 30×30= 90×90= 80×40= 60×90= 70×90= 50×20= 10×48= 32×20= 24×20= 40×50= 2、估算 45×90 75×68 89×48 57×65 21×35 65×98 74×52 34×59 28×69 42×65 87×59 57×32 3、列竖式计算 12×23 21×44 32×23 15×21 24×2...

31x27 53x32 57x41 22x79 50x67 92x37 43x82 11x64 63x72 21x58 22x80 24x35 19x66 30x54 79x20 83x43 71x67 38x85 88x24 63x77

40×20= 60×70= 30×30= 90×90= 80×40= 60×90= 70×90= 50×20= 10×48= 32×20= 24×20= 40×50= 2、估算 45×90 75×68 89×48 57×65 21×35 65×98 74×52 34×59 28×69 42×65 87×59 57×32 3、列竖式计算 12×23 21×44 32×23 15×21 24×21 32×42 2...

11x24=264 52x23=1196 10x62=620 31x12=372 20x20=400 15x40=600 12x15=180 18x25=450 55x22=1210 33x24=792

25×15 23×29 99×24 36×35 19×72 13×31 28×47 33×66 29×18 24×85

另一个x 29+x+29x=839 30x=810 x=27

这个设另外一个数是X,由所乘数可知原式列为 29+X+29X=839 解出x即可 x=27、 满意的话,望采纳

31X11=341 35x20=700 23X12=276 27x10=270 50X40=200

小马虎在计算一道两位数乘两位数的算式时,把第二个乘数45错看成了54,这样计算出的结果比原来多了216。这道题的正确结果是多少? 解: 另一个因数是 216÷(54-45) =216÷9 =24 正确的是24*45 =1080 答

45+240÷12 124+78+22 100-35-25 (140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5 26×6-110 345+99 (46-20)×30-90 25×27×4 91×36= 86×49= 61×98= 14×93= 54×45= 46×43= 53×4= 37×51= 33×64= 44×49=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com