clwn.net
当前位置:首页 >> 36×(20÷12) >>

36×(20÷12)

(1)原式=(102-2)×25 =100×25 =2500 (2)原式=135×(100-1) =13500-135 =13365 (3)原式=960-(120+51) =960-171 =789 (4)原式=(2052-432)÷20 =1620÷20 =81

960÷[(12+36)×20] =960÷[48÷20] =960÷960 =1

(1)36÷2=18360÷20=18,3600÷200=18;(2)8÷2=480÷20=4,800÷200=4;(3)4500÷500=9450÷50=9,45÷5=9;(4)12÷2=660÷l0=6,240÷40=6;(5)18÷6=336÷12=3,72÷24=3;(6)1600÷800=2,80÷40=2,160÷80=2.故答案为:(1)18,18,(2)4,4...

-2160/7 解析: 36÷(1/3-1/4-1/5) =36÷(20/60-15/60-12/60) =36÷(-7/60) =-36×(60/7) =-2160/7

(36×75×51)÷(12×15×17)的简便计算 =36x75x51÷12÷15÷17 =(36÷12)x(75÷15)x(51÷17) =3x5x3 =15x3 =45

每分钟涌出泉水:(36×3-5×20)÷(36-20)=0.5份 原来井中有:36×3-36×0.5=90份 用0.5台抽水机抽0.5份,90份12分钟需要90÷12=7.5台 所以共7.5+0.5=8台

(1- 1 3 ÷ 36×12)÷[ 1 3 ÷ 36×(1+20%)]+12,= 8 9 ÷ 1 90 +12,=80+12,=92(天);答:实际完成这批零件共用了92天.

根据题干分析可得:∠2=180°-36°=144°∠3=180°-144°=36°故答案为:144°;36°.

21.36÷0.8-12.9 =21.36÷4/5-12.9 =21.36×5/4-12.9 =5·34×5-12.9 =26·7-12.9 =13·8

604×12÷36 =604x(12÷36) =604x1/3 =604/3 =201又3分之1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com