clwn.net
当前位置:首页 >> 语文书上三峡的注释 >>

语文书上三峡的注释

原文:自三峡七百里中,两岸连山,略无阙(quē)处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦(x ī )月。 至于夏水襄陵,沿溯(sù)阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。 春冬之时,则素湍绿潭,...

你要全文的翻译啊?

原文 自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。 春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏...

三峡1 自2三峡七百里中,两岸连山,略无阙处3。重岩叠嶂4,隐5天蔽日。自非6亭午7夜分8,不见曦月9。 至于夏水襄陵10,沿溯阻绝11。或12王命13急宣14,有时朝发白帝15,暮到江陵16,其间17千二百里18,虽19乘奔20御21风,不以22疾也。 春冬之时...

初中文言文全解(语文版)——七年级上第七单元《三峡》全解 【课题】 27. 三 峡 【题解】选自《水经注》。三峡,指长江上游的瞿(qú)塘峡、巫(wū)峡和西陵峡。 【作者】郦(lì)道元,字善长,北魏地理学家、散文家。范阳涿(zhuō)县(今河北涿(zhuō)...

注释 1.自:在,从。三峡:指长江上游重庆、湖北两个省级行政单位间的瞿塘峡、巫峡和西陵峡。三峡全长实际只有四百多里。 2.两岸连山,略无阙处:江岸两边一个山峰连着一个山峰,一点儿也没有中断的地方。略无,毫无。阙(quē),通“缺”,中断...

是这个吗

自:在 略:完全;全部 阙:通“缺” 亭午:正午 沿:顺流而下 或:有时 暮:傍晚 素:白色 湍:急流 每至:每到 旦:早晨 求采纳!

自/ 三峡七百里中,两岸/连山,略无/阙处;重岩叠嶂,隐天蔽日,自非/ 亭午夜分,不见曦月。 至于/ 夏水襄陵,沿/ 溯 /阻绝.或/ 王命急宣,有时/ 朝发白帝,暮到江陵,其间/ 千二百里,虽/ 乘奔御风,不以疾也. 春冬之时,则/ 素湍/ 绿潭,回清/ 倒影.绝巘/ ...

水调歌头 作者: 毛泽东 才饮长沙水,又食武昌鱼。万里长江横渡,极目楚天舒。不管风吹浪打,胜似闲庭信步,今日得宽余。子在川上曰:逝者如斯夫! 风樯动,龟蛇静,起宏图。一桥飞架南北,天堑变通途。更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com