clwn.net
当前位置:首页 >> 用简便计算1200 4 >>

用简便计算1200 4

1200÷4=300x4÷4=300 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!!朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问.谢谢.

你好!1200÷25*4=(12x100)÷25*4=100÷25*12*4=4*12*4=48*4=192 【希望可以帮到你】 【望采纳哦】

1200*(4*6)=100*12*4*6=100*(12*4*6)

1200÷3÷4=1200÷(3*4)=1200÷12=100

希望能帮到你 300÷125÷8=300÷(125*8)=300÷1000=0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28)= 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 26*15 = (20+6)*15 = 20*15 + 6*15 = 300+90 =390 25*99*4 = 25*4*99 = 100*99 = 9900 250*32 = 250

1200除以括号4*6括号用简便算法怎么计算1200÷(4*6)=1200÷4÷6=300÷6=50

1200/4/15=1200/(4*15)=1200/ 60=20

四年级上册简便方法1200÷251200÷25=12*100÷25=12*4=48

983*56÷ 62*21÷56+58= 194÷55*78÷59= 119÷95*190+10= 74+33*99÷80= 116÷10÷167*34= 47+53÷139*86= 99+56÷165*90= 171-96-115+20= 169-27+168*2= 152*25+137*85 83÷91-52*67= 176÷42-137*24= 30-99-17÷14= 45+4+70÷14= 48-23+27*70=

(272) 10-98+150*47= (273) 12-93*63-79= (274) 3÷29*24÷85= (275) 74-21*7*36= (276) 198-62*2÷6= (277) 68+84+195+19= (278) 79-43÷26÷15= (279) 21÷89*134-59= (280) 176÷94+30-80= (281) 176*64+

相关文档
jamiekid.net | gmcy.net | zxwg.net | 5689.net | bfym.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com