clwn.net
相关文档
当前位置:首页 >> 形容工作,学习勤奋的成语有哪些 >>

形容工作,学习勤奋的成语有哪些

孜孜不倦,废寝忘食,勤学苦练,业精于勤,悬梁刺股。 孜孜不倦[ zī zī bù juàn ]:孜孜:勤勉,不懈担指工作或学习勤奋不知疲倦。出处:《尚书·君陈》:“惟日孜孜,无敢逸豫。”《后汉书·鲁丕传》:“性沉深好学,孳孳不倦。”《三国志·蜀书·向朗传...

废寝忘食 全神贯注 聚精会神 夜以继日

下面是一些形容学习刻苦,勤奋的成语,希望对你有所帮助。 1 勤学苦练 qín xué kǔ lian 认真学习,刻苦训练。 2 勤能补拙 qín néng bǔ zhuō 勤奋能够弥补不足。 3 将勤补拙 jiāng qín bǔ zhuō 以勤奋弥补笨拙。 4 笃学不倦 dǔ xué bù juàn 笃学...

孜孜不倦, 尝胆卧薪 薪:柴草.睡觉睡在柴草上,吃饭睡觉都尝一尝苦胆.形容人刻苦自励,发奋图强. 成人不自在,自在不成人 人要有成就,必须刻苦努力,不可安逸自在. 穿壁引光 穿:凿通;引:引进.凿通墙壁,引进烛光.形容家贫读书刻苦. 刺股读书 比喻...

废寝忘食 学以致用 囊荧映雪 悬梁刺骨 凿壁借光 持之以恒 程门立雪 牛角挂书 穿壁引光 刺股读书 冬寒抱冰 夏热握火 钝学累功 顿学累功 攻苦食淡 攻苦食俭 刮摩淬励 积雪囊萤 坚苦卓绝 艰苦卓绝 聚萤积雪 聚萤映雪 绝甘分少 刻苦耐劳 刻苦钻研 口...

攻苦食淡_成语解释 【拼音】:gōng kǔ shí dàn 【释义】:攻:做;若:艰苦;淡:清淡。做艰苦的工作,吃清淡的食物。形容刻苦自励。 【出处】:《史记·刘敬叔孙通列传》:“吕后与陛下攻苦食啖(淡)。” 刻苦耐劳 刻苦:很能吃苦;耐:禁得起、...

形容学习勤奋努力,非常投入:、废寝忘食 手不释卷 分秒必争 争分夺秒 通宵达旦 夜以继日 凿壁借光 韦编三绝 目不窥园 焚膏继晷 鸡鸣而起 磨穿铁砚 勤学苦练 风夜匪懈 风兴夜寐

勤奋 发愤忘食 废寝忘食 分秒必争 焚膏继晷 鸡鸣而起 磨穿铁砚 勤学苦练 夙夜匪懈 夙兴夜寐 无冬无夏 宵衣旰食 学而不厌 圆木警枕 幼学壮行 朝乾夕惕 只争朝夕 孜孜不倦 坐以待旦 争分夺秒 手不释卷 刻苦 攻苦食淡 苦心孤诣 囊萤照读 任劳任怨 ...

悬梁刺骨 凿壁偷光 囊萤映雪 闻鸡起舞 废寝忘食 十载寒窗 牛角挂书 韦编三绝 食 任劳任怨 鞠躬尽瘁,死而后已 兢兢业业 夜以继日 孜孜不倦 悬梁刺股 囊萤映雪 积劳成疾 发愤图强 手不释卷 夙兴夜寐 焚膏继晷 孜孜不倦 锲而不舍 勤奋好学 穿壁引...

形容工作勤奋的成语有哪些 兢兢业业: 形容做事谨慎、勤恳。 悬梁刺骨:形容刻苦学习。 凿壁偷光 :原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书。后用来形容家贫而读书刻苦。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com