clwn.net
当前位置:首页 >> 三年上册加减竖式500道 >>

三年上册加减竖式500道

286 * 25 = 463 * 30 = 856 * 49 = 524 * 36 = 275 * 55 = 702 * 36 = 183 * 33 = 300 * 29 = 645 * 91 = 164 * 55 = 106 * 54 = 737 * 64 = 604 * 38 = 464 * 14 = 571 * 13 = 660 * 93 = 205 * 63 = 902 * 93 = 423 * 95 = 152 * 42 = 120 * 24 = 454 * 45

(1)26*4-25÷(125÷25)=99 (2)13+7*2-8=19 (3)24*5-6=114 (4)(37-9)÷7=4 (5)26*4=104 (6)63-7+8÷4=58 (7)16*2÷4+3=11 (8)91+9*100=991 (9)41*7÷2=143.5 (10)88-12+12*2=100 (11)78*50-1440÷12 = 3780 (12)3856÷16+85*16 = 1601 (13)4000÷(

606-208= 63÷7= 1985+303= 123*7= 46÷4= 46*58= 326*5= 48÷8= 37÷7= 784-685= 71÷8= 38+1279= 233+938= 378+427= 2500+300= 156-97= 386+479= 321*2= 5364

35*12= 359÷3= 567+284= 602-394= 46*22= 606-208= 603÷7= 198+303= 426÷4= 23*37= 46*58= 326*5= 482÷8= 370÷7= 784-685= 76*15= 486÷2= 607÷5= 900-807= 915÷3= 560÷4= 458+542= 423÷3= 87*19= 362÷6= 525÷3= 254÷5= 192÷

在教竖式加减法前要让孩子先学习数位,用计数器来教孩子,使他知道从右边起第一位是个位,第二位是十位,第三位是百位……不论是加减法,再写竖式时都要把数位对齐,只有相同数位上的数才能进行加减计算.加法计算原则满十向前一位进“一”,记住强调进上的“一”别忘加;减法计算原则不够减向前一位借“一”,要强调借“一”后就得减“一”,然后开始计算,个位加减个位所得的数写在个位上,十位加减十位所得的数写在十位上…

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20*4= 4) 84÷4=5) 2000+500= 6) 200*3= 7) 9*300= 8) 90÷9=9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35*2=21) 90÷9

825÷25= 9864÷48= 900÷22= 57*307 59*198= 689÷34= 1105÷55= 504*32= 358÷25 538÷33= 986÷29= 13320÷70= 603*36= 812÷57= 860÷30= 647÷27= 786÷94= 689÷21= 783÷58= 45*368= 750*40= 188*25= 2704÷26= 343÷32= 4800÷600

lhxq.net | acpcw.com | 2639.net | jclj.net | qhgj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com