clwn.net
当前位置:首页 >> 木兰诗原文注音 >>

木兰诗原文注音

【拼音】 mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn ...

唧(jī)唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼(zhù)声,惟闻女叹息。 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖(tiě),可汗(kè hán)大点兵。军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄。愿为(wèi)市鞍(ān)马,从...

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ...

mù lán shī 木 兰 诗 jī jī fù jī jī , 唧 唧 复 唧 唧 , mù lán dānɡ hù zhī , 木 兰 当 户 织 , bù wén jī zhù shēnɡ , 不 闻 机 杼 声 , wéi wén nǚ tàn xī 。 唯 闻 女 叹 息 。 wèn nǚ hé suǒ sī ? 问 女 何 所 思 ? wèn nǚ hé suǒ...

木兰诗 唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。 昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。 阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。 东市买骏马,西市买鞍鞯,...

mùlánshī 木兰诗 jījīfùjījī, 唧唧复唧唧, mùlándānɡhùzhī, 木兰当户织, bùwénjīzhùshēnɡ, 不闻机杼声, wéiwénnǚtànxī。 唯闻女叹息。 wènnǚhésuǒsī? 问女何所思? wènnǚhésuǒyì? 问女何所忆? nǚyìwúsuǒsī, 女亦无所思, nǚyìwúsuǒyì...

木兰诗 北朝名歌 唧jī唧jī复fù唧jī唧jī,木mù兰lán当dāng户hù织zhī。不bù闻wãn机jī杼zhù声shēng,唯wãi闻wãn女nǚ叹tàn息xī。 问wân女nǚ何hã所suǒ思sī ,问wân女nǚ何hã所suǒ忆yì 。女nǚ亦yì无wú所suǒ思sī ,...

拼音:[ mù lán shī ] 乐府《鼓角横吹曲》名。北朝民歌。有人疑为唐人所作。诗中塑造了一个北国奇女子的形象,故事颇有传奇色彩,语言刚健明快,具有北方民歌的特色。 造句: 1、总政歌舞团新世纪以来发展的重头,歌剧《木兰诗篇》经过重新编排...

唧唧的织布声,木兰在对着门织布。听不到织布的声音,只听见木兰的叹气声。 问木兰在想什么,在思念什么呢?木兰没有想什么,也没有思念什么。昨夜看见军中的文告,知道皇上在大规模地征兵,征兵的名册有很多卷,上面都有父亲的名字。父亲没有长...

“著我旧时裳”中的“裳”读作cháng。 “裳”字从尚从衣。“尚”意为“摊开”、“展开”。“尚”与“衣”联合起来表示“展开的(下)衣”、“衣摆”。 古代指下衣。(古人穿的遮蔽下体的衣裙,男女都穿,不是裤子,是裙的一种,不同于现在的裙子。) 例句: 裳下饰也。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com