clwn.net
当前位置:首页 >> 看拼音写诗. >>

看拼音写诗.

正确的词语填写 请见图片:

看拼音写词语shi ge“诗歌”可以写成“师哥”吗? 看拼音写词语shi ge“诗歌”可以写成“师哥”。 诗歌的拼音是 shī gē 师哥的拼音也是 shī gē

诗意(诗意) shī yì ㄕㄧ ㄧˋ 诗意 shīyì [poetic quality or flavour] 像诗里表达的那样给人以美感的意境 富有诗意 奇异(奇异) qí yì ㄑㄧˊ ㄧˋ 同义词——奥妙 奇妙 独特 奇特 怪异 奇怪 反义词—— 平凡 平常 一般 普通 回忆(回忆) huí yì ...

顿餐

《送友人》这首古诗的读音如下: qīnɡ shān hénɡ běi ɡuō,bái shuǐ rào dōnɡ chénɡ。 青山横北郭,白水绕东城。 cǐ dì yī wéi bié,ɡū pénɡ wàn lǐ zhēnɡ。 此地一为别,孤蓬万里征。 fú yún yóu zǐ yì,luò rì ɡù rén qínɡ。 浮云游子意,落日...

国标本苏教版小学语文五年级(下册)期末水平测试卷 成绩 2010年1月 (100分 书写占2分 90分钟完成) 一、看拼音,写词语(12分) xī ɡài jì mò pài qiǎn mó nǐ zhuānɡ shì kù xínɡ xiào lǜ ɡē bo lǐ mào yù hán zào 二、按照要求完成字词句练习(1...

1.综合 慷慨 酝酿 报偿 宣布 泛滥 2.(1)和(6)(7)和(8)(3)和(7) 3.拼音查字法 “艹”4画 (2)花样 花费 4.⑴僵硬 边疆 缰绳 模形(模型) ⑵峻俏 翅膀 醒梧 提纲 (俊俏或者峻峭 醒悟 ) ⑶夜暮 羡慕 坟幕 废物 ( 坟墓) 5.(举 )手 (...

tuī chuāng 推窗 qīng yuán méi 清 袁枚 shān xiāo fēng yǔ è, péng hù bù qīng kāi. 山宵风雨恶,蓬户不轻开。 shān sì xiāng sī jiǔ,tuī chuāng pū miàn lái. 山似相思久,推窗扑面来。

1、《今日歌》 今日复今日, 今日何其少! 今日又不为,此事何时了? 人生百年几今日,今日不为真可惜! 若言姑待明朝至, 明朝又有明朝事。 为君聊赋《今日诗》, 努力请从今日始! 2、注释 总是今日又今日,今日能有多少呢! 今天又没做事情,...

xiǎo ér chuídiào 小 儿 垂 钓 (唐)胡令 能 péng tóu zhì zǐ xué chuí lún 蓬 头 稚 子 学 垂 纶 , cè zuò méi tái cǎo...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com