clwn.net
当前位置:首页 >> 看拼音写诗. >>

看拼音写诗.

正确的词语填写 请见图片:

有时弯曲不是屈服和毁灭,而是为了生存和更好的发展

秋词 刘禹锡 Zì gǔ féng qiū bēi jì liáo 自 古 逢 秋 悲 寂 寥, Wǒ yán qiū rì shèng chūn zhāo 我 言 秋 日 胜 春 朝. Qíng kōng yí hè pái yún shàng 晴 空 一 鹤 排 云 上, Biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 便 引 诗 情 到 碧 霄.

诗意(诗意) shī yì ㄕㄧ ㄧˋ 诗意 shīyì [poetic quality or flavour] 像诗里表达的那样给人以美感的意境 富有诗意 奇异(奇异) qí yì ㄑㄧˊ ㄧˋ 同义词——奥妙 奇妙 独特 奇特 怪异 奇怪 反义词—— 平凡 平常 一般 普通 回忆(回忆) huí yì ...

第一题,你认真抄写就行了。 第二题,请把拼音发上来。

写作 粗糙 粗糙 拼音 cū cāo 近义词 粗犷 反义词 光滑,精细,细致,细腻,纤细 基本解释1 不精细 基本解释2 不光滑

yún 云 lái hú 来鹄 qiān xíng wàn xiàng jìng hái kōng ,yìng shuǐ cáng shān piàn fù chóng 。 千形万象竟还空,映水藏山片复重。 wú xiàn hàn miáo kū yù jìn ,yōu yōu xián chù zuò qí fēng 。 无限旱苗枯欲尽,悠悠闲处作奇峰。

杉矶昔日废墟混乱爆炸瓦砾颤抖

júhuā 菊花 táng yun zhěn 唐 元 稹 qiūcóng yào shè sì táo jiā 秋 丛 绕 舍 似 陶 家, biān yào lí biān rì jiàn xié 遍 绕 篱 边 日 渐 斜。 bù shì huā zhōng piān ài jú 不 是 花 中 偏 爱 菊, cǐ huā kāi jìn gèng wú huā 此 花 开 尽 ...

吟诵唱和瀑布演奏陡峭挺拔身躯侠客精致蕴含

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com