clwn.net
当前位置:首页 >> 《惠子相梁》中比喻巧妙贴切,"鹓鶵"比喻_____... >>

《惠子相梁》中比喻巧妙贴切,"鹓鶵"比喻_____...

“鹓鶵”喻庄子,志趣高洁之人。“鸱”喻惠子,极力追求功名利禄之人。“腐鼠”喻功名利禄。 (意思对即可)

惠子相梁的故事里,庄子将自己比作鵷雏,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠。

【翻译】 惠施在梁国做国相,庄子去看望他。有人告诉惠施说:"庄子(到梁国)来,是想取代你做宰相。"于是惠施非常害怕,在国都搜捕几天几夜。庄子前去见他,说:"南方有一种鸟,它的名字叫鹓鶵,你知道它吗?那鹓鶵从南海起飞飞到北海去,不是梧桐树...

是个看重功名利禄,没有主见的人。详见下 《惠子相梁》表现了庄子和惠子截然不同的生活志趣。故事富有趣味性,情节发展出人意料,人物形象对比鲜明,比喻巧妙贴切。《庄子与惠子游于濠梁》表现了两人可以相与游玩、辩论的朋友关系。它虽然由庄子...

庄子讲鹓鶵的故事里,鹎鸨比喻志向高洁之士。鸱比喻醉心利禄猜忌君子的小人。庄子将自己比作鹌鸨,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠,既表明了自己的立场和志趣,又极其辛辣地讥讽了惠子。庄子没有直言痛斥惠子。而用讲故事的方式绕着弯子骂人...

20 《庄子》故事两则 一、知识点拨与学法引导 (一)整体感知 《惠子相梁》是一书中具有代表性的语言故事。文中庄子不直言表露自己的想法,而借...

根据《战国策》上的记载,惠施的确在魏国活动过很长一段时间,而且可以看出在魏国惠施的地位不低。作为诸子百家中名家的代表人物成为魏相不是没有可能的。

一、用意 惠子相梁的故事里,庄子将自己比作鵷雏,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠,既表明了自己的立场和志趣,又极其辛辣的讽刺了惠子醉心于功名利禄且无端猜忌别人的丑态。 庄子没有直言痛斥惠子,而用讲故事的方式绕着弯子骂人,受到既尖...

huì zǐ xiàng liáng ,zhuāng zǐ wǎng jiàn zhī 。huò wèi huì zǐ yuē :“zhuāng zǐ lái ,yù dài zǐ xiàng 。”yú shì huì zǐ kǒng ,sōu yú guó zhōng sān rì sān yè 。zhuāng zǐ wǎng jiàn zhī ,yuē :“nán fāng yǒu niǎo ,qí míng wéi yuān...

《惠子相梁》一文中:鹓鶵过之,仰而视之曰:“吓1今子欲以子之梁国而吓我耶?运用了什么修辞手法 答:是反问和比喻修辞手法。 今子欲以子之梁国而吓我耶?是反问。 反问是用疑问的形式表达确定的意思,以加重语气的一种修辞手法。反问只问不答,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com